26/05/2016

Õpuikute laenutamine muutub uuel õppeaastal!

Uuest õppeaastast s.o. sügisel toimub õpikute laenutus 1.-5-ndate klasside õpilastele vastavalt kokkuleppele klassijuhatajate või aine õpetajate kaudu. Suurendamaks õpilase isiklikku vastutust ja kohusetunnet kooli vara s.o.õpikute hoidmisel ja säilitamisel, laenutatakse 6.-9-ndate klasside õpilastele õpikuid individuaalselt augustikuu lõpul. NB! kuupäevad täpsustatakse augusti kuu keskel kooli kodulehel ja raamatukogu blogis.