13/01/2021

UUED RAAMATUD ÕPIKESKUSES (raamatukogus)


„Kirjad lapsevanemale“

LAPSEVANEM, TEA OMA ÕIGUSI!

TUNNED, ET SIND KUI LAPSEVANEMAT ON EBAVÕRDSELT KOHELDUD – MIDA TEHA?

KAHTLUSE KORRAL:

PANEN OMA MURE TÄPSELT KIRJA.

VÕTAN VOLINIKUGA ÜHENDUST. VÕIN JÄÄDA ANONÜÜMSEKS.

SAAN VOLINIKULT TEADA, KAS MINU ÕIGUSI VÕIB OLLA RIKUTUD JA KUIDAS LEIDA PARIM LAHENDUS.

Raamat sisaldab endas järgmisi teemakäsitlusi:

 • Kirjad lapsevanemale
 • Vanema õigus olla võrdselt koheldud
 • Vanema õigus teha tööd
 • Õigus teha tööd, kuid õigus saada ka emaks ja isaks
 • Õigus naasta tööle ja õigus hoolitseda lapse eest
 • Õigus jääda tööle, kuid vajadusel ka lõpetada teenistus- või töösuhe
 • Vanema õigus riigi või omavalitsuse toetusele
 • Vanema õigus haridusele
 • Vanema õigus saada tuge lapse haridusteel
 • Vanemal on õigus teha nii, et lapsel oleks hea olla
 • Seaduste loetelu koos lühenditega

Loe ja leia enda küsimustele vastused! 

Raamatu leiab õpikeskusest nii eesti keeles kui ka vene keeles!

UUED RAAMATUD ÕPIKESKUSES (raamatukogus)


"Ise oled vana!"

INIMENE LÄHEB AASTA VANEMAKS, KAKS TARGEMAKS. (Eesti vanasõna)

Juubelijärgse õiguskäsiraamatu vajadus kaikus paljude inimeste kuulamisest. Muretseti, et vanuse tõttu diskrimineerimine olla läinud Eestis üle igasuguse mõistuse piiri. Et parimas tööeas inimesi tõrjutakse. Et ei teata oma õigustest. Ei söandata enda eest seista. Kardeti tõrjutust tervise tõttu. Ometi me kõik muutume, vananeme. Vananemine algab enne sündigi. Vananemine on sama loomulik kui hingamine. Ma loodan väga, et järgnevad leheküljed muudavad Eesti inimeste elu paremaks ja õiglasemaks. Elatud aastate lisandumine on ju õnn, ilma peal senini haruldane luksus. Mu isa Lembit ei jõudnud ränga haiguse tõttu vanaks saadagi.

Eesti riik kaitseb inimeste õigusi ja inimväärikust igas vanuses. Kogemuste kasv ei võta ühtegi õigust vähemaks, üksnes paneb uusi juurde.

Selg sirgu ja pea püsti! Seda igas mõttes!

Liisa Pakosta (Võrdsete võimaluste volinik)

??? Tahad tööle minna, et saada kogemust, aga sind ei võeta tööle, sest sul ei ole kogemust???

Inimene võib sattuda põhjendamatult halvemasse olukorda vanusetundlikkuse pärast. Kui kedagi koheldakse tema vanuse tõttu halvemini, siis see on diskrimineerimine vanuse tõttu. Inimene võib ka ise ennast piirama hakata, sest ta on oma vanusenumbri suhtes väga tundlik.

Sellest raamatust ehk leiad enda küsimustele vastused!

 • Töö. Kuidas püsida sadulas?
 • Pension. Kuidas korraldada rahaasju targemini?
 • Tervis. Kuidas võimalikult hästi toime tulla?
 • Puue. Kuidas võimalikult hästi toime tulla?
 • Meeleolu. Kuidas kohaneda elumuutustega?
 • Selg sirgu! Kuidas jõudumööda trenni teha?
 • Iseolemine. Kuidas enda ja teiste vastu aus olla?
 • Vägivald. Kuidas ära tunda ja ennetada?
 • Raal. Internetiohutuse põhitõed
 • Vara. Kuidas vara hoida ja pärandada?
 • Oma kodu. Kuidas turvaliselt asju ajada?
 • Kuhu pöörduda?

PÕHISEADUS 100


Tänavu täitus sada aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest

Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril.

Juubeliaasta puhul, aga soovib justiitsministeerium tõsta tavapärasest põhjalikumalt esile põhiseaduse olulisust igapäevaelus ning arutlenud meie põhiõiguste, vabaduse ja kohustuste tasakaalu üle.

Selleks, et teadmised jõuaksid ka koolinoorteni ning innustada tundides põnevaid arutelusid, kinkis justiitsministeerium koolile lauamängu, kus teiste teemade kõrval saab oma teadmisi proovile panna ka põhiseaduse tundmisel.

Mänguga on kaasas ka "Põhiseadus 100" raamat, kus erinevate eluvaldkondade esindajad avavad oma mõtetega põhiseaduse paragrahve ja kust saab lugeda meie nelja põhiseaduse sündimise lugu. 

Raamat on kirjalik ülevaade põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul avaldatud lühivideotest, mis on samuti leitavad aadressilt www.pohiseadus100.ee

Lauamäng ja raamat on leitavad õpikeskusest (raamatukogust)!