21/04/2023

Õpikeskus sai kingituse sõpradelt: kolm raamatut “Loomevaka” sarjast, mille autoriteks on Audru osavallas elavad õpilased. 

Sarja idee autor ja toimetaja on Jõõpre kooli õpetaja Helle Kirsi. Illustreerimisel juhendasid õpilasi osavalla koolide kunstiõpetajad.

1. "Audru laste loomevakk"

2.  "Audru laste loomevakk II. Muistendid"

3.  "Audru laste loomevakk III. Pajatused ja naljandid"