01/11/20234. klassi õpioskuste tund "Teabekirjanduse liigid"

4. klass tutvus teabekirjanduse liikidega: entsüklopeediad (üld- ja erialaentsüklopeediad), sõnaraamatud, käsiraamatud ja aimekirjandus. Vaatasime teatmeteoste ülesehitust. Kuidas teatmeteost kasutada? Kuidas ja kust infot otsida? 

Tunni lõpus said kõik erinevate teatmeteostega tutvuda ning otsida infot Johannes Kepleri kohta.